piątek, 1 sierpnia 2014

Zeszyty Akwarystyczne nr 52

Malawi: Grupa Utaka


 

       Grupa Utaka większości osób, które zetknęły się kiedykolwiek z pielęgnicami z jeziora Malawi, kojarzy się właśnie z rybami stadnymi. Jest to dobre skojarzenie. Niestety niemal od razu możemy wybić sobie z głowy marzenia o tym, że kupimy dużą ilość tych stadnych pyszczaków i będziemy mieli w akwarium zachowania zbieżne z tymi, jakimi charakteryzują się one w samym jeziorze. Ogromna liczebność stad, które Utaka tworzą w tym wielkim afrykańskim akwenie, oraz rozmiar ryb nie dadzą nam szansy na odtworzenie wycinka natury nawet w największych akwariach...

Akwarium 3/2014 (158)

Spis treści : • Karol Wnyk: Kardynałek chiński – neon ubogich?
 • Paweł Zarzyński: Drobne ryby krajowe w akwarium, cz. 2
 • Michał Kik: Palmiarnia w Gliwicach: wycieczka rodzinna
 • Choroby ryb: Przyducha
 • Grzałka
 • Przemek Leśniak: Brazylijski najas

Akwarium 4/2014 (159)

Spis treści

 • Joanna i Paweł Zarzyńscy: Zagrożone ryby akwariowe
 • Karol Wnyk: Azjatyckie szklaneczki czy duszki?
 • Stułbia
 • Jacek Kowalewski: Chłodzenie wody w akwarium
 • Cherax destructor
 • Przemek Leśniak: Elatine hydropiper czy Micranthemum sp. „Monte Carlo”?

środa, 30 lipca 2014

Zeszyty Akwarystyczne nr 51

Ślimaki słodkowodne

 
                 W systematyce świata bezkręgowców wiele jest jeszcze do zrobienia. Nauka, jak dotąd, nie rozwiązała wszystkich dylematów klasyfikacji tej ogromnej części świata zwierząt. Zwłaszcza świat mięczaków (Mollusca), do których zalicza się brzuchonogi (gromada Gastropoda), potocznie zwane ślimakami, ciągle jest przedmiotem badań biologów zajmujących się systematyką, czyli porządkowaniem wiedzy o zwierzętach będących przedmiotem tego opracowania. Szacuje się, że naszą planetę zamieszkuje 130 000 gatunków mięczaków, z czego znakomitą większość, bo ok. 105 000 gatunków stanowią właśnie brzuchonogi. W Polsce odnotowano 6 gatunków ślimaków morskich, 177 – lądowych i 54 – słodkowodnych. I z punktu widzenia akwarystyki słodkowodnej ta ostatnia grupa interesuje nas najbardziej...