sobota, 26 listopada 2011

Forum Organizacji Pozarządowych - 26 listopada 2011r.

                     W dniu 26 listopada 2011 roku w sali 219 olsztyńskiego Ratusza odbyło się, z inicjatywy Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyn i Urzędu Miasta Olsztyna doroczne Forum Organizacji Pozarządowych. Podczas forum rozstrzygnięto konkurs ROPMO na „Najlepszą Inicjatywę Organizacji Pozarządowej” (NIOP) oraz konkurs "Trzeci sektor w mediach". Wręczono również Honorowe Odznaki zasłużonych dla Warmii i Mazur.Następnie odbyła się prezentacja Artura Gluzińskiego pt „Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi”.Po przerwie i występie zespołu muzycznego odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego pt. „Podaruj swoje bogactwo innym”.
               Następnie odbyła się prezentacja pt. „Sieć Organizacji Młodzieżowych Warmii i Mazur” ATOMY oraz wykład Gabrieli Zimirowskiej „Prawo w wolontariacie”.Całość forum zakończyła się prezentacją filmu „Trendy WOLONTARIAT” oraz Olsztyńską Kawiarenką Obywatelską „Wolontariat dziś i jutro”
                  W trakcie forum odbyły się Targi Organizacji Pozarządowych i Targi Wolontariatu „NGO na TOPie” – „Różne oblicza wolontariatu” - pokazy i animacje prowadzone przy stoiskach przez organizacje pozarządowe.Jednym z licznych stoisk było stoisko W-MKA "Bocja".
               Na naszym stoisku zaprezentowaliśmy niewielkie akwarium z Gupikami (Poecilia reticulata) z ładną aranżacją wykonaną z uschniętej leszczyny.Ponadto wystawiliśmy książki i czasopisma z naszej biblioteki. Stoisko było chętnie odwiedzane.Udało nam się nawiązać kontakty z innymi stowarzyszeniami co być może zaowocuje w przyszłosci wspólnymi przedsiewzięciami .
               Podczas targów można było obejrzeć Wystawę konkursu fotograficznego pt. „Podaruj swoje bogactwo innym”, oraz pomalować Babę Pruską podczas akcji „Zrób z Baby wolontariuszkę” czyli każdy może zostać wolontariuszemczwartek, 24 listopada 2011

Akwarium 2/2011 (144)

W numerze min :


  • dr Hubert Zientek: Różnice i podobieństwa w rozmnażaniu kiryśnika czarnoplamego i kiryska pstrego (1) 
  • dr inż. Aleksandra Kwaśniak-Płacheta: Miniaturyzacja ryb 
  • Marek Szostek: Kapilarioza u zbrojników niebieskich 
  • Paweł Czapczyk: Amatorska hodowla naskalnika wężogłowego (Julidochromis transcriptus) w jednogatunkowym akwarium biotopowym 
  • dr Hubert Zientek: Danio malabarski – niedoceniany karpiowaty z Azji